Mattefredag på distans

Fredagen den 27/11 2020 genomfördes Mattefredag™ på distans där vi ordnade utmanande problemlösning för lärare och elever. Över 80 klasser från hela landet var anmälda. E-post från en klass i Trelleborg: ”Hej! Vi vill bara tacka för ett riktigt roligt mattepass. Eleverna var jättenöjda och vill så gärna göra detta igen.”

Vi planerar vi för ytterligare tillfällen. Intresserad? Hör av dig till oss!

Så här går det till:

När ni har anmält er kommer ni få en bekräftelse av oss tillsammans med en länk som ni använder för att delta i mötet. Räkna med att ni behöver ca 45-60 min för att arbeta med utmaningarna. Om ni inte hinner färdigt kan ni fortsätta på egen hand om ni vill.

Vid mötet kommer en eller flera mentorer att hjälpa er. De kommer att ge er en utmaning i taget som ni ska lösa. Du som lärare organiserar elevernas arbete i klassrummet som vanligt.

Det kan vara bra att ha tänkt igenom en gruppindelning i förväg (ca 3 elever/grupp brukar vara lagom).

Ni kommer att få 3-4 utmaningar av varierande svårighetsnivå. Mentorerna kommer att kunna ge lite tips och stöttning men vi vill undvika att förenkla eller att bekräfta om eleverna har löst uppgiften rätt. Detta för att inte fokusera på om eleverna gör rätt eller fel utan istället fokusera på processen, att kämpa väl tillsammans. En bra problemlösare kan inte alltid göra ”rätt”, men man måste våga och träna på att inte ge upp!

Kontakta oss på info@mattefredag.se