ISAAC 2017

Under den 14-18 augusti 2017 samlades 300 matematiker från hela världen på den internationella matematikkonferensen ISAAC. Mattefredag var på plats för att ge mattematikproffsen några kluringar att knäcka:

Google translate, uses mathematical protocols to translate words and sentences. Luckily, you don’t need to be a computer or a linguist to understand how it works. Below are 6 words in Swahili with their translations in English, but in a different order:

 mbuzi, kibuzi, mgeni, jito, mtu, jitu

man, giant (noun), kid (young goat), goat, big river, guest

Rearrange the English words to correspond to their equivalents

Andra utmaningar var av mer praktisk karaktär:

IMG_0880

Gillar du också utmaningar? Prova om du kan lösa följande:

Vad blir summan av vinklarna a, b och c
abc

a+b+c = ?

En lösning hittar du längre ner…

En möjlig lösning på mattekluringen.

Vi ritar om figuren på följande sätt:

lösning

I figuren ser vi nu att a+b+c = 180

Fler problem:

  1. Under de senaste tio åren har du spelat samma lotterinummer men aldrig vunnit. Skulle du ha bättre chans att vinna om du spelade olika nummer istället för att alltid spela samma nummer?
  2. 1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . Vilket är nästa tal i följden?
  3. Bevisa att det är möjligt att skära en 1 × 10 rektangel i 7 delar och göra en kvadrat av delarna.
  4. Två positiva heltal som är i följd multipliceras med varandra. Kan deras produkt sluta med 2017?
  5. Två personer spelar ett spel med följande regler. I turordning säger man ett fyrsiffrigt tal som inte innehåller några nollor och vars siffersumma är delbar med 9. Dessutom måste varje tal börja från den sista siffran i föregående tal som en spelare har sagt, till exempel 3231-1539-9756-6561. . .. Det är förbjudet att upprepa ett tal som redan sagts. Den spelaren som inte kan fortsätta förlorar spelet. Vem kan vinna oavsett hur den andra personen kommer att spela, den som börjar eller hans rival?

*The International Society for Analysis, its Applications and Computation (ISAAC) är en icke vinstdrivande organisation vars huvudsyssla är att främja och öka analysen, dess användande samt interaktion med beräkningar.