Nätverk

Matematiknätverk för ämneslärare

Nätverket startade 2014 och målsättningen har varit att identifiera utvecklingsbehov och skapa projektgrupper med gemensamma intresseområden. I dessa grupper ingår såväl lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och elever. Framförallt försöker vi tillsammans utforska nya sätt att samverka som skulle kunna ge positiva effekter för matematikundervisningen på olika stadier och hitta sätt att stimulera intresset för matematik.

Utöver Mattefredag ordnas bl.a. studiebesök där elever deltar i matematikföreläsningar, workshops för lärare i GeoGebra och så kallade ”Inte-fatta-kurser” inom projektet ”Mathivation” som går ut på att öka elevers intresse för spännande och utmanade matematik.

Nätverket är under utveckling och söker ständigt efter nya samarbetsmöjligheter. Har du idéer som vill förverkliga så hör av dig till oss!

Kontakta oss på info@mattefredag.se

Här hittar du Linnéuniversitetets alla nätverk.